Logo Cyngor Tref Llanrwst

Cyngor Tref Llanrwst

Hafan > Ymddiriedolaethau Rydym yn eu Rheoli > Ymddiriedolaeth Crafnant

Ymddiriedolaeth Crafnant

Image courtesy of v-g.me.uk - a sky view of  a lake, with surrounding mountains.

Delwedd trwy garedigrwydd v-g.me.uk

The photograph shows the ceremony at Llyn Crafnant when a memorial was unveiled on behalf of the people of Llanrwst in gratitude for Richard James’ gift to the town and a framed illuminated scroll presented to Mr. James.

Mae'r elusen yn gyfrifol am Lyn Crafnant, un eiddo - Cynllwyd Mawr - a darn bach o dir amaethyddol, er budd cymuned Llanrwst.

Yn lyn naturiol, datblygwyd Crafnant fel cronfa ddŵr yn y 1870au gan y Farwnes Willoughby de Eresby (a berthynai trwy briodas i Wynniaid Gwydir) trwy gytundeb â gwarcheidwaid Deddf y Tlodion Llanrwst, i ddarparu cyflenwad dŵr i’r dref.

Ym 1895, cyflwynodd perchennog y llyn a'r eiddo, Mr. Richard James, cyfreithiwr o Ddyffryn Aur, Llanrwst, Lyn Crafnant i bobl Llanrwst. Rhoddwyd Llyn Crafnant yn ymddiriedolwr Cyngor Tref Llanrwst yn 1895 a thra bod y cyflenwad dŵr yn cael ei reoli o ddydd i ddydd gan Dŵr Cymru a’r cyrff a’i rhagflaenodd, arhosodd yr ymddiriedolaeth honno a dychwelodd Llyn Crafnant yn llawn i’r Cyngor Tref ar derfyniad. gweithrediadau cyflenwad dŵr yng nghanol y 1980au.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cynnwys 13 o ymddiriedolwyr – aelodau etholedig presennol Cyngor Tref Llanrwst – ac mae Clerc y Dref yn gweithredu fel Gweinyddwr yr Ymddiriedolaeth.

Fodd bynnag, mae'n cael ei redeg ar wahân i'r Cyngor Tref ei hun. Bydd Llyn Crafnant yn aros gyda’r Cyngor Tref hwn – neu unrhyw awdurdod lleol olynol – am byth.

Mae’r Ymddiriedolaeth fel arfer yn gwneud dyfarniadau elusennol o’i hincwm gwario bob blwyddyn er budd cyffredinol tref Llanrwst ac unigolion o fewn y gymuned honno –

  • Sydd o fudd i'r gymuned gyfan
  • Cynorthwyo gydag addysg a magwraeth plant ac oedolion ifanc – gyda phwyslais ar weithgareddau sy'n annog dinasyddiaeth dda
  • Helpu i leddfu problemau cymdeithasol, annog hunangymorth ac ehangu dyheadau
  • Annog balchder a chyfrifoldeb dinesig
  • Cynorthwyo i gael ymdeimlad o le a gwybodaeth am hanes lleol
  • Yn gyffredinol yn hyrwyddo addysg gymdeithasol, gwybodaeth grefyddol, goddefgarwch cymdeithasol a dealltwriaeth
  • Yn lleddfu achosion o galedi ariannol gwanychol ac yn lliniaru trallod i'r henoed a'r methedig a'r ifanc fel ei gilydd
  • Darparu ar gyfer anghenion arbennig i bobl ddifreintiedig nad ydynt ar gael yn unman arall.

Os ydych chi, fel unigolyn, neu fel aelod o grŵp sydd ag angen penodol am chwistrelliad bach o arian ac yn gallu bodloni meini prawf yr Ymddiriedolaeth ar gyfer dyfarniad, dylech gysylltu â Gweinyddwr yr Ymddiriedolaeth, Mr. Lyn Jones. Gallwch hefyd lawrlwytho'r ffurflen gais am grant a'r canllawiau o'r wefan hon.

Application Form for a Charitable Grant (PDF)
Guidelines to accompany the Application Form for Grant Funding (PDF)

Cysylltu

Cyfeiriad Gohebiaeth:
Cyngor Tref Llanrwst
The Almshouses
Church Street
Llanrwst
Conwy
LL26 0LE

E-bostiwch: clercllanrwst@outlook.com

Gwasanaeth ffôn ateb ar gael: 01492 643221

Rhif ffôn symudol y cyngor: 07841866826