Logo Cyngor Tref Llanrwst

Cyngor Tref Llanrwst

Hafan > Gŵyl Dafydd ap Siencyn Festival

Gŵyl Dafydd ap Siencyn Festival

20 - 22 Medi / September 2024

Dros 500 mlynedd yn ôl bu Llanwst a chaer goedwig Gwydyr yn Nyffryn Conwy yn gartref i wrthryfelwr, uchelwr, a bardd y mae ei gampau, boed yn wir neu beidio, wedi ennill iddo’r teitl o Robin Hood Cymru: Dafydd ap Siencyn.

Mae’n bleser gan Gyngor Tref Llanrwst eich gwahodd i ddilyn yn ôl traed y gwrthryfelwr lliwgar a Ilwyddiannus hwn, mewn gŵyl sy’n dathlu pobl, natur, diwylliant a hanes ein cymuned falch. O ailberfformiadau canoloesol i gorau o wŷr llawen, dyma benwythnos anturus wedi’i drefnu ar eich cyfer.

Mwy o wybodaeth i ddod yn fuan.


Over 500 years ago Llanrwst and the forest fortress of Gwydyr in the Conwy Valley were home to a rebel, nobleman, and bard whose exploits, real or otherwise, have earned him the title of the Welsh Robin Hood: Dafydd ap Siencyn.

Llanrwst Town Council are delighted to invite you to follow in the footsteps of this colourful and successful rebel, in a festival which celebrates the people, nature, culture and history of our proud community. From medieval re-enactments to choirs of merrymen, here is an adventurous weekend scheduled for you.

More information coming soon.


 • Teithiau tywys 
 • Ailberfformiadau canoloesol
 • Gwersi bwa saeth 
 • Teithiau trwy'r goedwig
 • Gig 
 • Storïwr
 • Gwledd ganoloesol 
 • Sgyrsiau hanesyddol 
 • Gefeiliau byw 
 • Paentio tarianau
 • Celf coedwig 
 • Marchnad 
 • Blasu gwin
 • Reidiau sgwter disgyrchiant 
 • Cyngerdd 
 • Therapi tylino 

A llawer mwy!

 • Guided tours
 • Medieval re-enactment
 • Archery lessons 
 • Forest walks
 • A gig 
 • Storytelling 
 • Medieval banquet
 • Historic talks 
 • Live forges 
 • Shield painting
 • Forest art
 • Gravity scooter rides
 • Market
 • Wine tasting 
 • Concert
 • Massage therapy 

And much more!

Cysylltu

Cyfeiriad Gohebiaeth:
Cyngor Tref Llanrwst
The Almshouses
Church Street
Llanrwst
Conwy
LL26 0LE

E-bostiwch: clercllanrwst@outlook.com

Gwasanaeth ffôn ateb ar gael: 01492 643221

Rhif ffôn symudol y cyngor: 07841866826