Logo Cyngor Tref Llanrwst

Cyngor Tref Llanrwst

Hafan > Newyddion a Digwyddiadau > Newyddion a Digwyddiadau 2022

RYDYN NI’N CARU LLANRWST!

Dweud eich dweud ar ddyfodol Llanrwst

DIGWYDDIAD AM DDIM GYDA LLUNIAETH YSGAFN

Dydd Iau Gorffennaf 28ain 7.00-9.00yh

  • Canolfan Gymunedol Llanrwst, Heol Watling, Llanrwst LL26 0LS.

  • Sut hoffem ni weld Llanrwst yn edrych yn y dyfodol?

  • Beth ydyn ni’n ei garu am ein cymuned?

  • Beth sydd ei angen ar ein cymuned?

  • Beth yw ein heriau a’n chyfleoedd?

  • Sut allwn ni gryfhau ein cymuned?

DWEUD EICH DWEUD – GALWCH DRAW NEU ARCHEBWCH TRWY clercllanrwst@outlook.com

Cysylltu

Cyfeiriad Gohebiaeth:
Cyngor Tref Llanrwst
The Almshouses
Church Street
Llanrwst
Conwy
LL26 0LE

E-bostiwch: clercllanrwst@outlook.com

Gwasanaeth ffôn ateb ar gael: 01492 643221

Rhif ffôn symudol y cyngor: 07841866826