Logo Cyngor Tref Llanrwst

Cyngor Tref Llanrwst

Hafan > Newyddion a Digwyddiadau > Newyddion a Digwyddiadau 2021

Rhybudd Cyhoeddus - Sedd Gwag

Rhybudd Cyhoeddus - Sedd Gwag

Cyngor Tref Llanrwst (ward Crwst)

Rhoddir rhybudd trwy hyn fod 2 sedd gwag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned/Ward uchod.

Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi'r sedd gwag petai Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU, yn derbyn cais am etholiad o'r fath yn  ysgrifenedig o fewn pythefnos ar ôl dyddiad y Rhybudd hwn (ac eithrio penwythnosau a gwyliau banc), oddi wrth DEG o bobl sydd wedi cofrestru fel etholwyr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal leol lle cafwyd y sedd gwag.

Cliciwch yma i Weld y ddogfen

Cysylltu

Cyfeiriad Gohebiaeth:
Cyngor Tref Llanrwst
The Almshouses
Church Street
Llanrwst
Conwy
LL26 0LE

E-bostiwch: clercllanrwst@outlook.com

Gwasanaeth ffôn ateb ar gael: 01492 643221

Rhif ffôn symudol y cyngor: 07841866826